PBZmToken1.0.0

Free
304.00 KB
  Download  Publisher DescriptionPBZmToken - jednostavnije do PBZ365@NET internetskog bankarstva
PBZ mToken je aplikacija koja se koristi za provjeru identiteta (identifikaciju) prilikom pristupa internetskom i telefonskom bankarstvu te za potvrdu prilikom izvrenja transakcija (autorizaciju).
Nakon instalacije aplikaciju PBZmToken potrebno je aktivirati unosom aktivacijskog koda.
Aktivacijski se kod dobiva u poslovnici Banke prilikom izdavanja PBZmTokena.
Izdavanje PBZmTokena kao dodatnog autorizacijskog ureaja mogue je realizirati i putem PBZ365@NET usluge (internetsko bankarstvo). U tom sluaju aktivacijski kod prikazan je na stranici PBZ365@NET usluge.
Nakon unosa aktivacijskog koda slijedi definiranje PIN-a. Prilikom definiranja PIN-a stvara se PIN asocijacija koja se sastoji od naziva drave i prikaza njezine zastave. Svrha je PIN asocijacije pomo prilikom pokretanja PBZmTokena, kao podsjetnik na PIN definiran prilikom aktivacije.
Nakon aktivacije PBZmTokena za daljnje koritenje aplikacije nije se potrebno povezivati s internetom.
Od sada za koritenje internetskog (usluge PBZ365@NET i PBZInvestor) i telefonskog (usluga PBZ 365TEL) bankarstva nije potrebno koristiti dodatne ureaje, kao to su ita kartica i token, ve je dovoljno samo imati mobilni telefon.
Dosadanji korisnici itaa kartica ili tokena mogu ih bez naknade zamijeniti za PBZmToken u svim poslovnicama Banke.
SIGURNOST:
Koritenje aplikacije PBZmToken potpuno je sigurno, to je potvreno i certifikatom za sigurnost ISO 27001:2005. PBZmToken pokree se PIN-om koji zna samo korisnik, PIN se ne pohranjuje na mobitel, ime se jami apsolutna tajnost podataka o PIN-u. U sluaju krae mobitela te pokuaja pristupa internetskom ili telefonskom bankarstvu, unosom netonih podataka pri prijavi blokira se korisniko ovlatenje, ime se dodatno sprjeava neeljen pristup.
---------
PBZmToken is an application used for identity verification (identification) in accessing Internet and telephone banking and for confirmation when authorizing payment transactions (authorisation).
After the installation, application PBZmToken needs to be initiated by entering the activation code.
Activation code is acquired in any branch office of the Bank, when issuing PBZmToken.
Issue of PBZmToken as additional authorisation device can also be realised through PBZ365@NET service (Internet banking). In that case, activation code is illustrated on PBZ365@NET service pages.
After entering the activation code, PIN needs to be defined. During PIN definition, PIN association is created, consisting of the state name and flag. The purpose of PIN association is to provide help during PBZmToken initiation, as a reminder of PIN defined during activation.
After PBZmToken activation, further use of application does not require connecting to Internet.
From now on, the use of Internet banking (PBZ365@NET and PBZInvestor services) and telephone banking (PBZ365TEL service) does not require additional devices such as Card Reader and Token the only required device is your mobile phone.
Current users of Card Reader and Token can replace them for PBZmToken in any branch office, free of charge.
SECURITY:
Complete security of using application PBZmToken has been confirmed by Security certificate ISO 27001:2005. PBZmToken is initiated by PIN known only by the user, PIN is not stored on the cell phone, thus warranting PIN data confidentiality. In the event of cell phone theft and unwanted attempts to access Internet and telephone banking by entering incorrect data, user authorisation is blocked, further disabling the access.

Download and use it now      PBZmToken 1.0.0Add a review


Tell us your experience with PBZmToken 1.0.0RELATED PROGRAMS
Our Recommendations
BarCode2D-PNG

PBZmToken 1.0.0 Screenshot


Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  3.5/5     46
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 22
Size: 304.00 KB
Price: N/A
Release Date: 2011-08-31
Publisher: Asseco SEE
Operating System: android